Dynga

Tre søplegutter vender snuten hjem til dynga. Halvparten av søpla har de med selv, resten får de av deg som hører på. Med Martin Lepperød, Jonis Josef og Henrik Farley.

Kabaret, Kabaret, Kabaret

05.12.2022 29 min

Hvem klarer å si ordet Kabaret flest ganger til en komiker over telefon uten at komikeren reagerer? Svaret får du her!