Dynga

Tre søplegutter vender snuten hjem til dynga. Halvparten av søpla har de med selv, resten får de av deg som hører på. Med Martin Lepperød, Jonis Josef og Henrik Farley.

Gollums hvite måned på Henritz og Mauritz

12.10.2022 58 min

Martin har startet en hvit måned og Henrik har med en ny parodi. De får inn en ny skrifting og svarer på spørsmål fra bolla.