Dynga

Tre søplegutter vender snuten hjem til dynga. Halvparten av søpla har de med selv, resten får de av deg som hører på. Med Martin Lepperød, Jonis Josef og Henrik Farley.

Konspirasjoner og digresjoner

10.05.2023 1 t 8 min

Jonis og Henrik er alene hjemme og arrangerer en hjemmefest med konspirasjoner og annet søppel.