Desse dagar

I Desse dagar ser journalist Håkon Haugbø nærare på aktuelle saker som opptek oss, på jakt etter dei lange linjene, nye perspektiv og det store biletet.

05.05.2019 Desse dagar

11.05.2019 54 min

I programmet Desse dagar, tek programleiar Håkon Haugsbø eit steg tilbake for å sjå på aktuelle saker frå nye ståstader. Skal politiet få bera våpen permanent?