Desse dagar

I Desse dagar ser journalist Håkon Haugbø nærare på aktuelle saker som opptek oss, på jakt etter dei lange linjene, nye perspektiv og det store biletet.

26.05.2019 Desse dagar

26.05.2019 · 56 min

Samfunnsdebatten ser ut til å vere prega av større motsetnad og splitting enn før. Korleis skal vi forhalde oss til haldningar og ytringar vi opplever som ekstreme? Scenenekt er tema i denne vekas utgåve av Desse Dagar med Håkon Haugsbø her i NRK P2.