Desse dagar

I Desse dagar ser journalist Håkon Haugbø nærare på aktuelle saker som opptek oss, på jakt etter dei lange linjene, nye perspektiv og det store biletet.

19.05.2019 Desse dagar

19.05.2019 55 min

I år er det 10 år sidan svineinfluensaen kom til Noreg, og helsestyresmaktene anbefalte massevaksinasjon av befolkninga. No er motstand mot vaksiner omtalt som eit aukande problem i fleire europeiske land. På same tid er fleire smittsame sjukdomar vi trudde vi var kvitt, på veg tilbake. Vaksiner og vaksineskepsis er tema i denne vekas utgåve av Desse Dagar med Håkon Haugsbø i NRK P2.