Desse dagar

I Desse dagar ser journalist Håkon Haugbø nærare på aktuelle saker som opptek oss, på jakt etter dei lange linjene, nye perspektiv og det store biletet.

19.05.2019 Desse dagar

19.05.2019 · 55 min

I år er det 10 år sidan svineinfluensaen kom til Noreg, og helsestyresmaktene anbefalte massevaksinasjon av befolkninga. No er motstand mot vaksiner omtalt som eit aukande problem i fleire europeiske land. På same tid er fleire smittsame sjukdomar vi trudde vi var kvitt, på veg tilbake. Vaksiner og vaksineskepsis er tema i denne vekas utgåve av Desse Dagar med Håkon Haugsbø i NRK P2.