Desse dagar

I Desse dagar ser journalist Håkon Haugbø nærare på aktuelle saker som opptek oss, på jakt etter dei lange linjene, nye perspektiv og det store biletet.

12.05.2019 Desse dagar

12.05.2019 56 min

Eurovision Song Contest skulle opprinneleg vere eit fredsprosjekt for Europa, men årets internasjonale finale går føre seg hjå okkupasjonsmakta Israel. Berre nokre mil sør for finalearenaen har det hagla rakettar den siste tida, på begge sider av grensa mot Gaza. Er Eurovision Song Contest eit naudsynt fredspro-sjekt i vår tid, eller ein arena for geopolitiskk og motsetningar?