Andakten

Hverdagsfunderinger over tro og liv

Når dåpen forvandler ved Tania Michelet

31.07.2019 4 min 20 sek

Jeg var et barn av 68-erne, som med bakgrunn i Vietnamkrigens grusomheter, raste mot makta, de så marxist-leninismen som frelsen og motstanden mot kirka var stor. Min nysgjerrigheten på og lengsel etter Gud, den snakket jeg naturlig nok ikke høyt om. Jeg søkte ly hos besteforeldregenerasjonen, de var gode til å se de nære ting. Min kristne ste-bestemor gav meg en følelse av at jeg skulle få være akkurat slik jeg faktisk var. Tania Michelet er forfatter og foredragsholder.