Andakten

Hverdagsfunderinger over tro og liv

Bier og dyrking ved Edel Merete Gervin

23.07.2019 4 min 5 sek

Vi har snekret et insekthotell, formet som et kirketårn! Vi gikk i gang, da vi hørte om dette med villbiene. De har ikke lenger så mange naturlige steder å legge egg, fordi vi har for ryddige hager, parker, og skoger uten gamle, råtnende trærne som insektene trenger. Når et insekt tar hotellet i bruk og legger egg i et av hullene, forsegler bien hullet med en leireliknende masse. Da er det lett å se at vi har en gjest. Edel Merete Gervin er diakon i Bragernes menighet i Drammen.