Andakten

Hverdagsfunderinger over tro og liv

St Benedikt av Nursia ved Ragnhild Aadland Høen

11.07.2019 4 min 3 sek

Omkring år 1500 grunnla munken Benedikt hele det vestlige klostervesenet. Det gjorde ham til en nøkkelperson i Europas historie. I den urolige folkevandringstiden etter Romerrikets fall, var det nettopp rundt klostrene at den europeiske sivilisasjonen vokste fram. Noen ganger må du ta et stort steg i tro hvis store ting skal kunne skje. Noen ganger må du bare stole på Gud. Sånn som Benedikt gjorde. Ragnhild Aadland Høen er kommunikasjonsrådgiver og tilhører Den katolske kirke.