Andakten

Hverdagsfunderinger over tro og liv

Et synlig mysterium ved Tor Singsaas

15.07.2019 4 min 39 sek

Kirka er full av folk, og det aner meg at de har store forventninger. Angsten kryper inn meg. Jeg er som en spent stålfjær. Jeg kommer fram til høyalteret og synes at inngangssalmen er altfor kort, for jeg gruer meg til å snu meg mot menigheten. Men i det jeg snur meg, titter det plutselig fram et lite hode fra den nærmeste søyla. Tor Singsaas er biskop emeritus av Nidaros bispedømme.