Vår venn Albert Schweitzer: Legen i urskogen

Hørespill i seks deler for barn og unge. Etter en fortelling av M. Z. Thomas. Albert Schweitzer bestemte seg tidlig for å bli lege slik at han kunne reise ut og hjelpe de som trengte det mest. Han reiser til Afrika, noe som overrasket alle som kjente ham. Ikke alle forstår hvorfor Albert har valgt å gjøre dette. Oversatt og dramatisert av Ottar Odland. Instruktør: Karl Eilert Wiik. Teknisk regi: Ingrid Sahlin-Sveberg og Jan Erik Hoel. Sendt i Barnetimen.

5. Den første heimen

28.09.1963 26 min

Albert og Helene bor i Afrika og ryktet om den hvite legen har spredd seg raskt. Mange kommer for å få hjelp for sykdommer og plager. Samtidig må han kjempe mot overtro og skepsis. Likevel føler Albert at han er på rett plass i livet. Albert setter igang bygging av nytt sykehus, og i Europa bryter krigen ut. Samtidig skjer det noe dramatisk også her i landsbyen. I rollene finner vi bl.a: Finn Kvalem (fortelleren), Eilif Armand (høvdingen), Liv Ullmann (Helene Schweitzer), Harald Heide Steen (Albert Schweitzer), Johan Norlund (erkebiskopen), Rolf Sand (soldaten), Johannes Eckhoff (Josef).