Vår venn Albert Schweitzer: Legen i urskogen

Albert Schweitzer bestemte seg tidlig for å bli lege slik at han kunne reise ut og hjelpe de som trengte det mest. Han reiser til Afrika, noe som overrasket alle som kjente ham. Ikke alle forstår hvorfor Albert har valgt å gjøre dette. Etter en fortelling av M. Z. Thomas. Oversatt og dramatisert av Ottar Odland. Instruktør: Karl Eilert Wiik. Teknisk regi: Ingrid Sahlin-Sveberg og Jan Erik Hoel.

1. Smågut i Günsbach

31.08.1963 20 min

Albert Schweitzer opplever overtro blant innfødte da han besøker en landsby i Afrika. For å redde livet til en nyfødt baby velger han å ta med seg barnet. Denne hendelsen får ham til å tenke på historien han har blitt fortalt om sine egne første leveår. Moren hans våket over ham natt og dag i mer enn et år, siden han var så svakelig at ingen trodde han ville overleve. I rollene finner vi bl.a: Finn Kvalem (forteller), Harald Heide Steen (Albert Schweitzer), Eilif Armand (medisinmannen), Else Frogner (tjenestejenta), Gerd Wiik (fru Schweitzer), Dag Holter (Albert Schweitzer som barn), Ragnar Olsen (Leopold), Øyvind Øyen (pastor Schweitzer), Jack Fjeldstad (Jägle)