Vår venn Albert Schweitzer: Legen i urskogen

Hørespill i seks deler for barn og unge. Etter en fortelling av M. Z. Thomas. Albert Schweitzer bestemte seg tidlig for å bli lege slik at han kunne reise ut og hjelpe de som trengte det mest. Han reiser til Afrika, noe som overrasket alle som kjente ham. Ikke alle forstår hvorfor Albert har valgt å gjøre dette. Oversatt og dramatisert av Ottar Odland. Instruktør: Karl Eilert Wiik. Teknisk regi: Ingrid Sahlin-Sveberg og Jan Erik Hoel. Sendt i Barnetimen.

4. Til Afrika

Sesong 1 · 26 min

Barnehjemmet i landsbyen brenner ned og pastor Schweitzer tilbyr seg å huse flere av barna som nå har blitt hjemløse. Albert har blitt en ung mann, og har bestemt seg for å studere medisin og deretter reise til Afrika som lege og misjonær. Dette kommer som en overraskelse på alle som kjenner ham og Albert møter liten forståelse for valget sitt. Finn Kvalem (forteller), Harald Heide Steen (Albert Schweitzer), Gerd Wiik (kontordame), Øyvind Øyen (pastor Schweitzer), Sverre Hansen (professoren), Liv Ullmann (Helene), Jan Pande Rolfsen (sekretæren), Pål Skjønberg (Bianquis),