Norgeshistorie

Norge har alltid vært et multikulturelt samfunn. Denne serien ser Norgeshistorien fra et samisk perspektiv. Hvordan ble samisk kultur til? Hvordan overlevde den press fra staten og storsamfunnet? Hvordan ble samer et urfolk?

Medienes stemmer og maktens sensur

27.06.2020 · 27 min

Tidsskriftene skapte en medierevolusjon på 1700-tallet. Danmarks og Norges Oeconomiske Magazin var et av de mange tidsskriftene som bidro til at informasjon, kunnskap og meninger spredte seg raskt, og til en billig penge. I Norge var det ikke bare eliten som leste og skrev. Det provoserte. Ludvig Holberg mente en skrivesyke var i ferd med å ta landet. En borgerlige offentlighet, som også besto av håndverkere, vokste frem. Bildet viser det første bind av Danmarks og Norges Oeconomiske Magazin som kom ut i København i 1757.

Medvirkende

Medvirkende:
Ellen Krefting
Medvirkende:
Mona Ringvej
Omtalt:
Ludvig Holberg
Programleder:
Anders Joakim Brenna