Norgeshistorie

Norge har alltid vært et multikulturelt samfunn. Denne serien ser Norgeshistorien fra et samisk perspektiv. Hvordan ble samisk kultur til? Hvordan overlevde den press fra staten og storsamfunnet? Hvordan ble samer et urfolk?

Medienes stemmer og maktens sensur

20.06.2020 · 27 min

På 1400-tallet oppfant den tyske gullsmeden Gutenberg trykkekunsten. Selv om Norge ikke fikk sitt første trykkeri før i 1643, leste nordmenn masseproduserte pamfletter, tidsskrifter og bøker. Tyske aviser var også tilgjengelige i Norge. Streng sensur, bokbrenning og maktskiftet med reformasjonen fikk varige konsekvenser for norsk lesekultur og for det norske skriftspråket, som forsvant. Fotografi av oppslått tittelside til Christian den fjerdes norske Lovbog. Foto: Riksarkivet CC BY 3.0

Medvirkende

Medvirkende:
Bente Lavold
Medvirkende:
Hilde Sandvik
Medvirkende:
Ole-Albert Rønning Nordby
Programleder:
Anders Joakim Brenna