Norgeshistorie

Norge har alltid vært et multikulturelt samfunn. Denne serien ser Norgeshistorien fra et samisk perspektiv. Hvordan ble samisk kultur til? Hvordan overlevde den press fra staten og storsamfunnet? Hvordan ble samer et urfolk?

Medienes stemmer og maktens sensur

13.06.2020 · 27 min

Da skriften kom i middelalderen Med kristendommen og det latinske alfabetet kom en skriftkultur. Skriften ble helt avgjørende i styre og stell av landet. Skriftlige dokumenter hadde høyere troverdighet enn det muntlige ordet og det frustrerte bøndene. Et eksempel på skriftens tyngde ser vi nederst på Dronning Margretes valgbrev fra 1388, hvor stormennene har hengt hvert sitt segl som bekreftelse på brevets gyldighet. Foto: Riksarkivet CC BY 3.0

Medvirkende

Medvirkende:
Hans Jacob Orning
Medvirkende:
Ole-Albert Rønning Nordby
Programleder:
Anders Joakim Brenna