Sommer i P2

Utvalgte gjester forteller personlige historier og spiller musikken de mener hører med.

Kunsthistoriker Nora Ceciliedatter Nerdrum

24.06.2020 37 min

Nora forteller om oppvekst, opprør og om en far som forsvant. I barndommen var hun omgitt av kunst og en eim av terpentin og oljemaling. I dag jobber hun som kurator, og seksjonsleder i KORO, men det var slett ingen selvfølge at hun skulle velge å leve av kunst.