Sommer i P2

Utvalgte gjester forteller personlige historier og spiller musikken de mener hører med.

Skodespelar Morten Svartveit

30.06.2020 35 min

Morten Svartveit var i full gang med juss-studiet då eit spøkefullt spørsmål sådde eit frø. Utan noko kjennskap til teater og skodespel gjekk han frå paragrafar og lovverk til dansetights og intense rollestudiar. Han fortel også om dramatikk i det verkelege livet og om korleis ein framand mann blei ein ven i nauda.