Sommer og vinter i P2

Utvalgte gjester forteller personlige historier og spiller musikken de mener hører med.

Sosialantropolog Marianne Lien

28.06.2020 · 37 min

Marianne Lien tar oss 35 år tilbake i tid, til sitt første feltarbeid i Finnmark. Det er en fortelling om vennskap, skjulte landskap og om at liv og forskning av og til henger sammen på underlige vis.