Sånn er du

Harald Eia og Nils Brenna analyserer kjente personer med personlighetstesten "Big 5".