Sånn er du

Harald Eia og Nils Brenna analyserer kjente personer med personlighetstesten "Big 5".

Sånn er du, Ingrid Lorentzen

21.10.2018 56 min

Ingrid Lorentzen har tatt personlighetstest og Harald Eia og Nils Brenna ønsker å finne ut hva det er ved henne som har fått henne til topps både som ballettdanser og sjef?Takler hun stress? Liker hun andre mennesker? Og har hun orden i sysakene? Og kanskje kan ett av hennes personlighetstrekk være med på å forklare hvordan hun møtte sin mann, Otto Jespersen.