Sånn er du

Harald Eia og Nils Brenna analyserer kjente personer med personlighetstesten "Big 5".

Sånn er du, Christer Falck

25.03.2018 55 min

Christer Falck dukket opp i realityserien Robinson og ble utnevnt til riksklyse. Harald Eia og Nils Brenna skal ved hjelp av en personlighetstest få svar på hvor kynisk og hard han egentlig er. Vi skal også få vite hva som kunne fått ham mer sosial og hva slags forhold han har til kunst. Samt mye mer.