Kriminalitet

Radiodok-episoder om store og små kriminelle handlinger.

Kommunisten på Kråkerøy

05.05.2013 44 min

Etter at Einar Gerhardsen satte spionstemplet på norske kommunister i sin tale på Kråkerøy i 1948, er over 30000 kommunister blitt overvåket. I talen advarte han mot kommunistene, som han mente truet det norske folks frihet og demokrati. "Den viktigste oppgaven i kampen for Norges selvstendighet er å redusere kommunistpartiets innflytelse mest mulig", slo Gerhardsen fast. Etter denne talen ble livet aldri det samme for kommunistene i Norge. Odd Ragnar Kristiansen var en av dem. Av Jan Birger Arentz. Sendt første gang i 2004.