Kriminalitet

Radiodok-episoder om store og små kriminelle handlinger.

En ny sjanse?

10.03.2016 31 min

Hva skjer når en mann som er dømt for grove seksuelle overgrep mot barn slippes fri? I fengselet var han utfryst og utstøtt, men hvordan vil samfunnet ta imot ham? I radiodokumentaren "En ny sjanse?" følger vi en overgrepsdømt mann fra fengsel til frihet.