Kriminalitet

Radiodok-episoder om store og små kriminelle handlinger.

Nabodattera

04.04.2013 43 min

Etter Norges mest omtalte overgrepssak, mot fire voksne i Skrekkens hus i Alvdal – så håper alle at de rammede barna blir godt tatt vare på og at de får all den hjelpen de så inderlig fortjener. Men hvordan er det å leve livet sitt etter en tapt barndom? Og kan man erstatte den? Vi møter et av Alvdalbarna og hennes dømte mamma – to år etter rettsaken som rystet Norge. Av Madeleine Cederström.