Podkast fra P2-serier: Norgeshistorie

Fra vikingtid til i dag. En serie om Norges historie i 10 deler.

Norgeshistorie: Partipressens vekst og fall

06.06.2020 26 min

De første tiårene etter andre verdenskrig var de tradisjonelle medienes storhetstid i Norge. Staten hadde monopol på radio og tv og avisene var så partilojale at de ble omtalt som partipressen. Kunne egentlig disse mediene fungere som en fjerde statsmakt? Valgvaken i NRK etter folkeavstemningen om norsk medlemskap i EF, i 1972, ble en game changer for partipressen. Gjester: Henrik Grue Bastiansen og Øyvind Østerud