Podkast fra P2-serier: Norgeshistorie

Fra vikingtid til i dag. En serie om Norges historie i 10 deler.

Norgeshistorie: Tro og tilhørighet

03.02.2021 26 min

Religion er en helt sentral del av vår kulturarv til tross for sekularisering. Men hvor sekularisert er Norge egentlig? Tro og tilhørighet til trossamfunn er fortsatt aktuelt for de fleste nordmenn i en eller annen form. Religionsvitere, kulturhistorikere og historikere forteller om menneskers tro og religiøse praksis fra vikingtid til i dag. Vi får høre om kristendommens utvikling i Norge, kirkens syn på seksualitet, kristne og muslimske pilegrimer, om religionens møte med det moderne på 1800-tallet og om muslimer i Norge. Religionshistorie viser at religion er gjenstand for endring over tid, i takt og utakt med resten av samfunnet.