Dynga

Tre søplegutter vender snuten hjem til dynga. Halvparten av søpla har de med selv, resten får de av deg som hører på. Med Martin Lepperød, Jonis Josef og Henrik Farley.

Endte nesten i slåsskamp med finsk bareier

Dynga

Henrik ble utfordra til håndbak av en finsk "bareier" etter en quiz

Mer fra Dynga