Dynga

Tre søplegutter vender snuten hjem til dynga. Halvparten av søpla har de med selv, resten får de av deg som hører på. Med Martin Lepperød, Jonis Josef og Henrik Farley.

Martin anklager Henrik for å være narsissist

Dynga

Det er store uenigheter om hvem som er narsissisten i «Dynga»

Mer fra Dynga