Dynga

Tre søplegutter vender snuten hjem til dynga. Halvparten av søpla har de med selv, resten får de av deg som hører på. Med Martin Lepperød, Jonis Josef og Henrik Farley.

Martin måtte ringe ambulansen

Dynga

Ambulansen stjal hundepleddet til Martin da han måtte gripe inn i en dramatisk nødssituasjon på parkeringsplassen.

Mer fra Dynga