Andakten

Hverdagsfunderinger over tro og liv

Å velge et meningsfylt liv ved Jan Erik Larssen

09.08.2018 3 min 55 sek

Min erfaring er at de tingene som gir livet mest verdi, ikke kommer av seg selv. De må faktisk velges og prioriteres. Jesus visste hva som gjør livet godt, hva som gir livet meningsfullt innhold. Hans oppskrift er like god i dag som den gang han spaserte rundt på jorda. Det er i gode, ekte, nære og kjærlige relasjoner til andre mennesker at livet blir fylt med verdi. Jan Erik Larssen er programleder og foredragsholder