Andakten

Hverdagsfunderinger over tro og liv

Om begrepet skam ved Elisabeth Thorsen

13.08.2018 3 min 59 sek

Det finnes såkalt sunn og usunn skam. Jeg tror Jesus kom for å ta all skam på seg. Både den sunne og den vi helt klart ser er usunn. At Jesus tok skammen på seg, handler om at han lot seg merke av alt det vi mennesker både avskyr og er redde for. Han gjorde det samtiden sa var urent eller gjorde uren. Han lot seg stigmatisere, avvise, bortvise. Elisabeth Thorsen er ledende domkirkeprest i Oslo domkirke.