Andakten

Hverdagsfunderinger over tro og liv

Menneskets urørlighetssone ved Elisabeth Thorsen

15.08.2018 4 min 18 sek

Invasjon av urørlighetssonen kan være så traumatiserende at hjernen hindres i å bearbeide opplevelsen med følelser og fornuft. Vi blir sittende fast i frykten, blir lette å manipulere og hindret i vår frihet, vårt ansvar og vår tro. Kjærlighet kan dempe angsten og gjenopprette den hellige urørlighetssonen. På den måten kan mennesket bli gjenskapt. Elisabeth Thorsen er ledende domkirkeprest i Oslo domkirke.