Norgeshistorie

Norge har alltid vært et multikulturelt samfunn. Denne serien ser Norgeshistorien fra et samisk perspektiv. Hvordan ble samisk kultur til? Hvordan overlevde den press fra staten og storsamfunnet? Hvordan ble samer et urfolk?

Norges vei til rikdom: Olje, ikke gull før 2000

15.08.2021 · 57 min

Bildet viser Ekofisk-feltet, det første feltet som kom i produksjon på norsk sokkel etter funnet i 1969. Det var likevel ikke før etter år 2000 at oljerikdommen virkelig preget norsk økonomi, med inntektene fra Oljefondet. I dag er Norge en internasjonal storkapitalist med store internasjonale selskaper.

Medvirkende

Lydtekniker:
Dag Backer
Medvirkende:
Einar Lie
Medvirkende:
Eivind Thomassen
Produsent:
Ane Bjølgerud Hansen
Programleder:
Ekstern Produksjon
Programleder:
Ellen Cathrine Lund