Norgeshistorie

Norge har alltid vært et multikulturelt samfunn. Denne serien ser Norgeshistorien fra et samisk perspektiv. Hvordan ble samisk kultur til? Hvordan overlevde den press fra staten og storsamfunnet? Hvordan ble samer et urfolk?

Norges vei til rikdom: Kvinner i norsk økonomi

29.08.2021 · 57 min

Myten om at før i tiden var kvinner hjemmeværende og ikke økonomisk aktive står sterkt. Hvorfor det? Historien viser at kvinner har drevet handel, håndverk, vært industriarbeidere, bønder og drevet egen forretningsvirksomhet. Kvinner har bidratt til økonomisk vekst. Bildet er Edvard Munchs maleri «Vrengen landhandel» fra 1888. Foto: Jørn Hagen, eier: Lillehammer kunstmuseum.

Medvirkende

Lydtekniker:
Dag Backer 
Medvirkende:
Gro Hagemann
Medvirkende:
Kari Melby
Produsent:
Ane Bjølgerud Hansen 
Programleder:
Ekstern Produksjon
Programleder:
Ellen Cathrine Lund