Morgenandakt

Kristne andakter - gudstjenester

Å trygge den utrygge

29.06.2022 12 min

Om å kunne kjenne seg trygg midt i det utrygge. Pernille Astrup er studentprest ved Universitetet i Sørøst-Norge. Ole Paus synger "Det begynner å bli et liv".

Medvirkende

Fotograf:
Sofie Astrup Grimsmo
Medvirkende:
Pernille Astrup
Programleder:
-