Morgenandakt

Kristne andakter - gudstjenester

Størst av alt er kjærligheten

22.06.2022 12 min

Er du så åpen og fordomsfri som du tror? Kristin Tollefsen er kateket i Sarpsborg.