Morgenandakt

Kristne andakter - gudstjenester

15. august 2018

15.08.2018 12 min

Invasjon av urørlighetssonen kan være så traumatiserende at hjernen hindres i å bearbeide opplevelsen med følelser og fornuft. Vi blir sittende fast i frykten, blir lette å manipulere og hindret i vår frihet, vårt ansvar og vår tro. Kjærlighet kan dempe angsten og gjenopprette den hellige urørlighetssonen. På den måten kan mennesket bli gjenskapt. Elisabeth Thorsen er ledende domkirkeprest i Oslo domkirke. Birgitte Grimstad synger Ord over grind

Medvirkende

Fotograf:
Kim Erlandsen
Medvirkende:
Elisabeth Thorsen
Programleder:
-