Morgenandakt

Kristne andakter - gudstjenester

7. august 2018

07.08.2018 12 min

Vi vet at hvert menneske har et enormt behov for å bli sett og bekreftet. Burde vi ikke da øve oss på å møte andre mennesker med utadvendthet, nysgjerrighet og åpenhet? For om jeg ønsker en forandring, må jeg jo begynne med meg selv. Jan Erik Larssen er programleder og foredragsholder

Medvirkende

Fotograf:
Baard Berg Wilhelmsen
Programleder:
-