Kompass

Pål Plassen og Madeleine Cederström utforskar trua, livssynet og verdiane vi navigerer etter i samfunnet.

Hemmeleg fredsmekling i villmarka

09.11.2023 57 min

Dag Nylander tar oss med inn i villmarka i Colombia, og fortel om korleis fredarbeidet mellom myndigheitane og geriljagruppane gjekk føre seg. Alle krigar tar slutt. Så korleis vil krigen mellom Hamas og Israel ende? To fredsforskarar og ein fredsmeklar fortel om moglege avslutningar på ein krig

Medvirkende

Gjest:
Ada Nissen
Gjest:
Dag Halvor Nylander
Gjest:
Jørgen Jensehaugen
Programleder:
Pål Hovengen Plassen
Reporter:
Inger Marit Kolstadbråten