Kompass

Pål Plassen og Madeleine Cederström utforskar trua, livssynet og verdiane vi navigerer etter i samfunnet.

Da Eichmann satte ondskap i system

02.11.2023 57 min

Adolf Eichmann droppa ut av skolen og gjekk arbeidsledig, men var den som sette utryddinga av jødar i system. Han rømde til Argentina, men vart henta til Israel - og henretta. Korleis kunne ein heilt middelmådig fyr bli Holocaust sin ivrigste organisator? Vi høyrer også at Petter Dass og Dolly Parton har noko felles, og det er salmar! Lista over våre salmefavorittar er klar, og vi spør: Kva gjer ein salme god?

Medvirkende

Gjest:
Bernt Hagtvet
Gjest:
Vegar Sandholt
Omtalt:
Adolf Eichmann
Omtalt:
David Ben Gurion
Omtalt:
Eva Scheer
Produsent:
Sigrid Gjellan
Programleder:
Pål Hovengen Plassen