Kompass

Pål Plassen og Madeleine Cederström utforskar trua, livssynet og verdiane vi navigerer etter i samfunnet.

Høgdepunkt frå veka

06.10.2023 57 min

Forskar meiner vi har for mange lover. Konsekvensen er at vi ikkje får trena moralen vår, seier han. Og kvifor var nazistane så interesserte i nørrøne symbol?

Medvirkende

Gjest:
Einar Duenger Bøhn
Gjest:
Ida Marie Ringerud
Gjest:
Jimi Thaule
Gjest:
Jørn Øyrehangen Sunde
Gjest:
Marianne Vedeler
Gjest:
Sandeep Singh
Omtalt:
Heinrich Himmler
Omtalt:
Lars Mytting
Omtalt:
Vidkun Quisling
Produsent:
Camilla Tjønn Thingvoll
Programleder:
Madeleine Cederstrøm