Kompass

Pål Plassen og Madeleine Cederström utforskar trua, livssynet og verdiane vi navigerer etter i samfunnet.

Nazistane og interessa for norrøne symbol

05.10.2023 57 min

Kvifor var nazistane så begeistra for dei norrøne symbola? Kva slags betydning hadde dei og går det an å ta teikna tilbake? Lars Mytting har skrive boka Skråpånatta.

Medvirkende

Gjest:
Jimi Thaule
Gjest:
Joakim Reigstad
Gjest:
Jørn Øyrehangen Sunde
Gjest:
Marianne Vedeler
Gjest:
Michael Stilson
Omtalt:
Heinrich Himmler
Omtalt:
Lars Mytting
Omtalt:
Vidkun Quisling
Produsent:
Camilla Tjønn Thingvoll
Programleder:
Madeleine Cederstrøm