Gudstjeneste - radio

Gudstjeneste

Lura kirke

26.03.2023 1 t

Gudstjeneste på Maria budskapsdag fra Lura kirke i Sandnes. Ungdomsprest Simon Wallem Dahl er liturg og holder preken. Sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker leder siste del av gudstjenesten, mens Anita Skretting er tekstleser.Prekenteksten står i Luk. 1, 26-38. Kantor Viggo Fagerjord er musikalsk ansvarlig og leder Lura kirkekor. Solist og musikere er Hege Kristin Kjærvoll, Henriette Knarvik, Lena Wegemo og Karina Vigdel. Salmene står i Norsk Salmebok på nr. 282 Himlens konge vil vi prise, nr. 131 Vi synger med Maria, nr. 33 Det hev ei rose sprunge, nr. 129 Lovsangen toner, nr. 130 Alle kilder bryter frem i glede og nr. 308 Nå la oss takke Gud.

Medvirkende

Ensemble:
Lura kirkekor
Lydtekniker:
Morten Lyen
Lydtekniker:
Per Ravnaas
Medvirkende:
Anita Skretting
Medvirkende:
Hannah Kleppe-Chung
Medvirkende:
Simon Wallem Dahl
Medvirkende:
Øyvind Skjefrås Alsaker
Musikalsk leder:
Viggo Fagerjord
Musiker:
Henriette Knarvik
Musiker:
Karina Vigdel
Musiker:
Lena Wegemo
Programleder:
-
Solist:
Hege Kristin Kjærvoll