Gudstjeneste - radio

Gudstjeneste

Jessheim kirke

05.03.2023 1 t

Gudstjeneste fra Jessheim kirke i Ullensaker. Sokneprest Per-Kristian Bandlien er liturg og holder preken. Diakon Ragne Øybekk Sander og Eva Gullichsen deltar også. Prekenteksten står i Matt. 15, 21-28. Det musikalske ansvaret har kantor Wollert Krohn-Hansen. Han har med seg en korgruppe fra Ullensaker kirkekor og musiker Georg Reiss. Salmene står i Norsk salmebok på nr. 117 Se, vi går opp til Jerusalem, nr. 470 Kven veit vel om den urett eg leid? nr. 471 Nærmere deg, min Gud, nr. 319 Lær meg å kjenne dine veie, nr. 608 Når vi deler det brød og nr. 343 Hvilken venn vi har i Jesus.

Medvirkende

Ensemble:
Korgruppe fra Ullensaker kirkekor
Lydtekniker:
Morten Lyen
Lydtekniker:
Per Arne Flø
Medvirkende:
Eva Gullichsen
Medvirkende:
Per-Kristian Bandlien
Medvirkende:
Ragne Øybekk Sander
Musikalsk leder:
Wollert Krohn-Hansen
Musiker:
Georg Reiss
Musiker:
Michel Zelissen
Programleder:
-