Debatt i P2

Aktuelle kultur- og samfunnsdebatter

Akademisk frihet

21.01.2022 55 min

I mange land er den akademiske friheten under press fra høyreautoritære og woke-ideologer, eller et generelt overfølsomt ytringsklima. Folketinget i Danmark vedtok nylig en resolusjon hvor universitetene kan miste deler av den akademiske friheten, dersom de ikke evner å bevare fagenes vitenskapelig troverdighet. Mange akademikere vegrer seg for å uttale seg i saker som kan skape reaksjoner. Hvordan er situasjonen i Norge? Er den akademiske friheten truet? Hvordan kan vi bevare et fritt akademia?

Medvirkende

Gjest:
Cecilie Hellestveit
Gjest:
Lars Fr. H. Svendsen,
Gjest:
Tore Wig
Produsent:
millimedia.no
Programleder:
Ekstern Produksjon
Programleder:
Hilde Wisløff Nagell