Debatt i P2

Aktuelle kultur- og samfunnsdebatter

Utfordringer og dilemmaer i norsk multilateral bistand

28.01.2022 52 min

Hvorvidt det er helse, utdanning eller klima som skal prioriteres på bistandsbudsjettet - er ofte på agendaen når bistand diskuteres. Men hvordan bistandsmidlene fordeles og videre brukes er ikke oppe til diskusjon like ofte, til tross for at norsk bistand har gjennomgått radikale endringer de siste tjue årene. Tidligere gikk bistand primært direkte til mottakerland. I dag er nærmere 60% av bistanden multilateral. Det vil si at den går til alt fra store FN-organisasjoner til mindre fond, før den havner hos mottakerlandet. Nylig lanserte Tankesmien Agenda et notat om multilateral bistand, forfattet av Rådgiver i Agenda Catharina Bu og tidligere direktør i NORAD Jon Lomøy. I notatet tar de opp dilemmaer knyttet til organiseringen av norsk bistand, og utfordringer med at norsk bistand i økende grad går gjennom multilaterale organisasjoner. Hør samtalen med fagpersoner og politikere, hvor vi spør hva som er utfordringene med multilateral bistand? - Og hvordan vi for fremtiden kan sikre at bistandsmidlene når de som trenger det mest?

Medvirkende

Gjest:
Aksel Jakobsen, seniorrådgiver på Stortinget -KrF
Gjest:
Bjørg Sandkjær, statssekretær SP
Gjest:
Dan Banik, professor og leder av Oslo SDG Initiative
Gjest:
Jon Lomøy, tidligere leder av direktoratet for utviklingssamarbeid -NORAD
Gjest:
Suzanne Steensen, leder av MOPAN
Gjest:
Åsmund Aukrust, medlem av utenrikskomiteen -AP
Produsent:
millimedia.no
Produsent:
Tankesmien Agenda
Programleder:
Catharina Bu, rådgiver Tankesmien Agenda
Programleder:
Ekstern Produksjon

Bli med på
lufta!

Med NRK-brukeren din kan du delta i avstemninger og sende meldinger til ditt favorittprogram.

Før du sender melding...

For å kunne sende melding må du godta noen ekstra vilkår.