Debatt i P2

Aktuelle kultur- og samfunnsdebatter

Private kommersielle aktørar i velferdsstaten. Bra/dårlig?

22.10.2021 57 min

Kor stor rolle skal private, kommersielle aktørar spela i velferdsstaten? Dette spørsmålet er eitt av dei som tydelegast markerer skilje mellom høgre- og venstresida i norsk politikk. For høgresida er private tenesteytarar med på å gi valfridom, nyskaping og effektivisering i helsevesenet, barnehagesektoren og andre delar av velferds-Norge. For delar av venstresida er dei derimot «velferdsprofitørar» som tener seg rike på tenester som me alle har rett på, og som me i fellesskap betaler for. Kva vil skje etter valget?

Medvirkende

Arrangør:
Litteraturhuset i Trondheim
Gjest:
– Arne-Christian Mohn, ordførar Haugesund kommune
Gjest:
– Eli Sævareid, barnehagegründer
Gjest:
– Kristin Clemet, tankesmia Civita
Gjest:
– Sissel M. Skoghaug, nestleiar Fagforbundet
Gjest:
– Tiril Rustand Halvorsen, tankesmia Agenda
Produsent:
Millimedia
Programleder:
Ekstern Produksjon
Programleder:
Tom Hetland, kommentar, kritikar og historikar.