Debatt i P2

Aktuelle kultur- og samfunnsdebatter

19. desember 2020

19.12.2020 57 min

Hva kjennetegner den liberale idétradisjon(en)? Og på hvilken måte har liberalismen preget den politiske utviklingen i Vesten – og resten av verden? Og hvordan står det til med det liberale demokratiet? Vil identitetspolitikken erstatte liberalismen, eller vil den liberale idétradisjon(en) prege politikken i det 21. århundret også?

Medvirkende

Medvirkende:
Hulda Holtvedt
Medvirkende:
Jan Arild Snoen
Medvirkende:
Lars Fredrik Svendsen
Medvirkende:
Sirianne Dahlum
Medvirkende:
Torkel Brekke
Programleder:
Eirik Løkke
Programleder:
Ekstern Produksjon